Βιολογικο ελαιολαδο

Νηλέας
Περιοχή: Ν. Μεσσηνίας
…μια ιδέα που έγινε σκοπός, άντεξε στο χρόνο και συνεχίζει
Κρητίδα Α.Ε.Β.Ε.
Περιοχή: Ν. Ηρακλείου
Η Κρητίδα Α.Ε.Β.Ε είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με εμπειρία και παράδοση στην παραγωγή ελαιολάδου. Ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1998 με σκοπό την τυποποίηση και την εμπορία ελαιολάδου....

Ελιες