Σαλιγκαρια

Endemic O.E.
Περιοχή: Ν. Έβρου
"Μέσα από συνεχή απόκτηση τεχνογνωσίας και διαρκή ανάπτυξη η εταιρία διαθέτει σήμερα εκτροφείο σαλιγκαριών ανοιχτού τύπου – εντατικής εκτροφής έκτασης 5 στρεμμάτων και παραγωγική δυναμικότητα που υπερβαίνει τους 10 τόνους σαλιγκάρια ετησίως."...

Σαλιγκαρι