Κρεας

Αγρόκτημα Βουγιούκα
Περιοχή: Ν. Ημαθίας
Από το 1986 το Αγρόκτημα Βουγιούκα δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο της κτηνοτροφίας.Συγκεκριμένα με την εκτροφή και πάχυνση νεαρών μοσχων,καθως και με τη σφαγή και εμπορία αυτών....

Χοιρινο