Κρεας

Ορτυγία
Περιοχή: Ν. Θεσσαλονίκης
Η Ορτυγία είναι μια Σύγχρονη Κάθετη Μονάδα Βιολογικής Εκτροφής Πτερωτών Θηραμάτων. Το Μάννα... Εξ'ουρανού γιά Απαιτητικούς Ουρανίσκους !!!

Χοιρινο