Δημητριακα

Αλευρόμυλος Πανταζή
Περιοχή: Ν. Αττικής
Ο αλευρόμυλος Πανταζή ιδρύθηκε το 1936 μέσα στην πόλη των Μεγάρων αρχικά ως πετρόμυλος και στην συνέχεια το1969 μετατράπηκε σε κυλινδρόμυλο.
Σίτος Πέλλας Α.Ε.
Περιοχή: Ν. Πέλλας
Η ΣΙΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων, δίνοντας έμφαση στα δημητριακά.

Πρωινο με δημητριακα