Ελληνική σαλιγκαροτροφία: παρελθόν, παρόν και μέλλον

Thursday, 28 August 2014

"Ο τομέας της σαλιγκαροτροφίας συνιστά έναν από τους πλέον προβεβλημένους και ελκυστικούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας της Ελλάδας.

Η σαλιγκαροτροφία δεν είναι καινούρια αγροτική δραστηριότητα στη χώρα μας, παρά τα αντιθέτως πιστευόμενα από πολλούς συμπολίτες μας. Η ελληνική βιομηχανία μεταποίησης σαλιγκαριών στο παρελθόν αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Σταδιακά αυτός ο ζωηρός οικονομικός κλάδος υποχώρησε, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να κλείνουν και τη βιομηχανία να συρρικνώνεται. Κύρια αιτία αυτής της συρρίκνωσης είναι η αδυναμία διάθεσης νωπών σαλιγκαριών στον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης.

Στις μέρες μας τα στοιχεία δείχνουν μια δυναμική επανάκαμψης, η οποία όμως προς το παρόν δεν φέρνει τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα. Ας δούμε τι μαρτυρούν τα στοιχεία:

 • Περισσότερες από 700 μονάδες εκτροφής έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία 4 χρόνια

 • Η έκταση εκτροφής είναι 2000 στρέμματα για την εκτατική μορφή και περίπου 500 στρέμματα δικτυοκήπια

 • Έχουν εμπλακεί στη διαδικασία παραγωγής σαλιγκαριών πάνω από 1000 ιδιώτες


Τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του έντονου ενδιαφέροντος που υπάρχει αλλά πρέπει να εξετάσουμε την εξέλιξη όλων αυτών των «αριθμών», όπου διαφαίνεται μια αποτυχία υλοποίησης των σχεδίων.

Ποια είναι τα αίτια;

 • Η έλλειψη τεχνογνωσίας

 • Η ανυπαρξία παραγωγικού μοντέλου

 • Οι κατασκευές εκτός προδιαγραφών

 • Η αδυναμία κατανόησης των αρχών της ζωικής παραγωγήςΓια να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκτροφέας θα δει αποτελέσματα ουσιαστικά σε μέσο-μάκροπρόθεσμο χρόνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση των παρακάτω βημάτων:

 • Κρατικές παρεμβάσεις σχετικά με τους όρους εγκατάστασης των μονάδων

 • Κεντρικός συντονισμός και ενημέρωση

 • Ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού

 • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία

 • Εμπορικός σχεδιασμός με βάση την παραγωγική ικανότητα και τις ποιοτικές προδιαγραφές της μονάδας


Το άρθρο αποτελεί απόσπασμα από τη διάλεξη του κου Αθανάσιου Γκόγκα, βιολόγου στο σεμινάριο Σαλιγκαροτροφίας του e-school by agronomist.gr."

πηγή: www.agronomist.gr