Η επίδραση των γεωργικών φαρμάκων στις μέλισσες

Friday, 09 January 2015

"Όπως είναι γνωστό, κατά την περίοδο της ανθοφορίας των καρποφόρων δένδρων, είναι έντονη η δραστηριότητα των μελισσών. Οι ψεκασμοί με γεωργικά φάρμακα την περίοδο της ανθοφορίας δημιουργούν όμως σοβαρά προβλήματα καθόσον πολλά από αυτά και κυρίως τα εντομοκτόνα είναι μελισσοτοξικά.

Η δηλητηρίαση των μελισσών από τα φυτοφάρμακα αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει δυσμενείς επιπτώσεις, τόσο στην παραγωγή του μελιού, όσο και στην επικονίαση των καλλιεργειών άρα και στην καρπόδεση των οπωροφόρων δέντρων. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αποδεικνύεται ότι σε περιόδους ανομβρίας το πρόβλημα λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, λόγω της μεταφοράς μελισσιών σε περιοχές με έντονη γεωργική δραστηριότητα και επομένως αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων.

Η μη ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων αντικατοπτρίζεται άμεσα ως τεράστια ζημιά στο εισόδημα του μελισσοκόμου, αλλά και έμμεσα ως απώλεια ζωικού κεφαλαίου, λόγω του ότι τα δηλητηριασμένα μελισσοσμήνη εφόσον επιβιώσουν, παρουσιάζουν χαμηλή παραγωγικότητα.

Ας μην ξεχνάμε ότι στο 80% των εντομόφιλων φυτών, η γονιμοποίηση συντελείται με τη βοήθεια των μελισσών! Το 80-90% της παραγωγής πολλών καρποφόρων δέντρων ή φυτών μεγάλης καλλιέργειας οφείλεται στη συμβολή του παράγοντα μέλισσα. Επιπλέον, τα προϊόντα που παίρνει ο μελισσοκόμος από τις μέλισσες αντιπροσωπεύουν μόνο το 1-10% της προσφοράς τους, ενώ το 90-99% το προσφέρουν στη γεωργία. Επομένως, υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους καλλιεργητές και στους μελισσοκόμους , γεγονός που αποδεικνύει ότι οφείλουν να συμβιώσουν αρμονικά.

Για τους λόγους αυτούς οι δενδροκαλλιεργητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Από τις διάφορες κατηγορίες φυτοφαρμάκων, σοβαρότερο πρόβλημα για τη μελισσοκομία αποτελεί η χρήση των εντομοκτόνων. Αυτά μπορούν να σκοτώσουν τις μέλισσες και ανάλογα με τη μελισσοτοξικότητα τους είναι από πολύ επικίνδυνα έως σχετικά ακίνδυνα. Έτσι λοιπόν στη μελισσοτοξικότητα τους σημαντικό ρόλο παίζουν η μορφή της δραστικής τους ουσίας ή ο συνδυασμός τους, η δόση που εφαρμόζεται καθώς και ο χρόνος εφαρμογής τους και οι κλιματολογικές συνθήκες.

Με βάση συγκεντρωτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τα σκευάσματα που κυκλοφορούν και τη χρήση των νεονικοτινοειδών στην Ελλάδα, έχουμε κατακόρυφη αύξηση, σε διάστημα 5 ετών, και των καλλιεργειών αλλά και των στρεμμάτων, όπου γίνεται εφαρμογή των νεονικοτινοειδών στη χώρα.

Πρόσφατα με δελτία τύπου και με αφορμή καταγγελίες από μελισσοκόμους για ζημιές που προκλήθηκαν σε μελισσοσμήνη κατά τα παρελθόντα έτη (λόγω εσφαλμένης χρήσης εντομοκτόνων), οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Γρεβενών, Θεσσαλίας και άλλων νομών σε όλη την Ελλάδα ενημερώνουν τους καλλιεργητές και εφιστούν την προσοχή προς όλους τους χρήστες-εφαρμοστές σκευασμάτων για την καταπολέμηση των εντόμων στις καλλιέργειες, να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και να εφαρμόζουν τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις εγκρίσεις των φυτοφαρμάκων.

Επιπλέον ευθύνη έχουν οι Γεωπόνοι εμπορίας φυτοφαρμάκων ώστε να ενημερώνουν σχολαστικά τους γεωργούς χρήστες των εντομοκτόνων, για τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουν, ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για τις μέλισσες.

Η Ελλάδα πρέπει να βρει τρόπους να συνδυάσει και να ισορροπήσει τα αντιφατικά της στοιχεία, ώστε να εκμεταλλευτεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σ’ όλο τον κόσμο. Και το συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι η παραγωγή ιδιαίτερων και υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντων λόγω της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας της που ευδοκιμούν στο υπέροχο κλίμα της. Την βιοποικιλότητα της χώρας μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε ή να υποτιμούμε, αλλά με κάθε τρόπο να εκμεταλλευόμαστε! Η Ελλάδα ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, με ποικίλη γεωμορφολογία και μεγάλο κλιματολογικό εύρος έχει αποκτήσει μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα με ιδιαίτερες φυτικές και ζωικές μορφές, αρκετές από τις οποίες δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Η φύση μας παρέχει πολύτιμα αγαθά τα οποία αν παράξουμε και εκμεταλλευτούμε σωστά ίσως μας δίνεται η δυνατότητα ακόμα και εξόδου μας από την κρίση. Στην προσπάθεια μας λοιπόν αυτή πρέπει να είμαστε ενωμένοι και σωστά ενημερωμένοι!"

πηγή: www.agronomist.gr