Έκθεση Αγροτικής Ανάπτυξης

Wednesday, 24 September 2014 (12:14)

"Έκθεση FARMER EXPO Hellas 2014

(στο  Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. Παιανίας 18 - 20 Οκτωβρίου 2014)

Η FARMER EXPO HELLAS θέτει ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη τής καινοτομίας στην πρωτογενή παραγωγή και την εκμηχάνιση του Αγροτικού Κλάδου.

Η νέα, ετήσια, Ελληνική Έκθεση Αγροτεχνολογίας ”FARMER EXPO HELLAS” δημιουργήθηκε από την ανάγκη να έρθουν σε επαφή οι Άνθρωποι, οι Επιχειρήσεις και οι Φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πρωτογενούς Αγροτικής Παραγωγής, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και οι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων, αποδοτικότερων και περιβαλλοντικά ασφαλέστερων μεθόδων για την παραγωγή Αγροδιατροφικών Προϊόντων."

 

πηγή: www.farmerexpo.gr